Feiten en context

Op 28 september 1999 keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer: verboden doorgang voor +3,5 ton goed.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 07 oktober 2020 adviseerde verkeersexpertise van de politiezone Minos positief op het voorstel om het aanvullende verkeersreglement: zone waar de toegang verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen, uit te breiden

op de Ternesselei na het kruispunt met de Nijverheidstraat en de Van Tichelenlei

in de Doornaardstraat ter hoogte van de Uilenbaan

in de Doornaardstraat ter hoogte van de Nijverheidsstraat

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld de zone waar de toegang verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton,  uitgezonderd laden en lossen, uit te breiden

op de Ternesselei na het kruispunt met de Nijverheidstraat en de Van Tichelenlei

in de Doornaardstraat ter hoogte van de Uilenbaan

in de Doornaardstraat ter hoogte van de Nijverheidsstraat

 

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

omschrijving

raming (incl. btw)

Aankoop signalisatie

€ 1.000,00

Deze uitgave is voorzien op:

budget:2020

algemene rekening:61240500Benodigdheden voor wegen en waterlopen

beleidsitem:020000Wegen

actie:2/1/5/1Plaatsen en vervangen van verkeersborden

voorzien:€ 12.000,00

beschikbaar:€ 5.957,52

 

Besluit

AVR Zone toegang verboden +3,5 ton
19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

Het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer: verboden doorgang voor +3,5 ton, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 september 1999, op te heffen.

 

Artikel 2

In de zone 'Centrum' begrensd door volgende punten:

1.op de Ternesselei, na het kruispunt met de Nijverheidsstraat en Van Tichelenlei;

2.in de Guddegemstraat, ter hoogte van de knip;

3.in de Doornaardstraat, ter hoogte van de Uilenbaan

4.in de Doornaardstraat, ter hoogte van de Nijverheidsstraat

5.op de Wijnegemsteenweg, ter hoogte van de Koralenhoeve;

6.in de Keer, ter hoogte van de Oelegemsteenweg;

7.op de Hogenaardseweg,  ter hoogte van Curyeveldebaan;

8.in de Selsaetenstraat, ter hoogte van de Kempenlaan;

9.in de Welkomstraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

10.in de Melkerijstraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

11.in de Wiekenstraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

12.in de Sint-Damiaanstraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

13.in de Schranshoevebaan, ter hoogte van de  Herentalsebaan;

14.in de Hofstraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

15.in de Fort-II-straat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

16.in de Laarstraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

17.in de Maria Clarastraat, ter hoogte van de Autolei;

18.in de Fort-II-straat, ter hoogte van de Autolei;

19.in de Volkaertslei, ter hoogte van de Autolei;

20.in de Dahliastraat, ter hoogte van de Autolei;

21.in de Oude Baan ter hoogte van de Autolei;

22.in de Van Tichelenlei, ter hoogte van de Autolei;

23.in de Van Tichelenlei, ter hoogte van de Ternesselei

wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen.

 

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden C23 met zonale geldigheid en vermelding 'uitgezonderd laden en lossen'.

 

Artikel 3

In de zone 'Zuid' begrensd door volgende punten:

1.in de Stommehoevenstraat, ter hoogte van de Pietingbaan;

2.in de Populierenlaan, ter hoogte van de Pietingbaan;

3.in de Corluystraat, ter hoogte van de Herentalsebaan;

4.in de Beeldekensweg, ter hoogte van de Herentalsebaan;

5.in de Stommehoevenstraat, ter hoogte van de Vremdesteenweg

wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen.

 

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden C23 met zonale geldigheid en vermelding 'uitgezonderd laden en lossen'.

 

Artikel 4

In de zone 'Hooiland' begrensd door volgende punten:

1.in het Hooiland, ter hoogte van de Herentalsebaan;

2.in de Driemastenbaan, ter hoogte van de Herentalsebaan;

3.in de Driemastenbaan, ter hoogte van de Vremdesteenweg

wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen.

 

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden C23 met zonale geldigheid en vermelding 'uitgezonderd laden en lossen'.

 

Artikel 5

In de zone 'Rooibos' begrensd door volgende punten:

1.in de Hulgenrodestraat, ter hoogte grens met Borsbeek;

2.in het Rooibos, ter hoogte grens met Borsbeek;

3.in het Rooibos, ter hoogte Herentalsebaan.

wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen.

 

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden C23 met zonale geldigheid en vermelding 'uitgezonderd laden en lossen'.

 

Artikel 6

In de zone 'Den Tip' begrensd door volgende punten:

in de Ernest Claeslaan, ter hoogte Autolei

wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen.

 

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C23 met zonale geldigheid en vermelding 'uitgezonderd laden en lossen'.

 

Artikel 7

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.