Feiten en context

De Pastoor van Craendreef is een nieuwe doodlopende straat, die aansluit op de Volkaertslei en wordt ingericht als woonerf.

 

Juridische gronden

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

 

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

 

Adviezen

Op 30 november 2020 adviseerde de dienst Verkeer en Mobiliteit van de politiezone Minos positief op het voorstel van het aanvullende reglement voor de Pastoor Van Craendreef.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld het aanvullend reglement voor de nieuwe straat Pastoor Van Craendreef goed te keuren.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

19 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Hilde Berckmans, Kelly Joris en Ludo van der Velden.
 

Artikel 1

De Pastoor van Craendreef is ingericht als woonerf.

Dit wordt aan het begin van de straat gesignaleerd door: verkeersborden F12a en F12b.

 

Artikel 2

Parkeren in een woonerf is enkel toegelaten op de voorziene parkeerplaatsen.

Dit wordt gesignaleerd door: een kleurverschil dat de parkeerplaats markeert en een tegel met de letter "P" in de hoek van de parkeerplaats.

 

Artikel 3

Aan het begin van de Pastoor Van Craendreef, aan het kruispunt met de Volkaertslei, wordt een doodlopende weg aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord F45.

 

Artikel 4

De bestuurders die de Pastoor Van Craendreef verlaten, moeten aan de Volkaertslei voorrang verlenen aan bestuurders rijdend op alle daarop uitmondende openbare wegen.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersbord B1 en wegmarkering in de vorm van een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken, aangebracht over de gehele breedte van de rijbaan.

 

Artikel 5

Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden door mindervaliden, aan de linkerkant, 2 parkeervakken.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersbord E9a aangevuld met het pictogram “rolstoel”.

 

Artikel 6

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.