Feiten en context

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 waarbij het arbeidsreglement voor het personeel van het lokaal bestuur werd goedgekeurd en latere wijzigingen.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Adviezen

Het overleg met de representatieve vakbonden van 28 mei 2020 waarbij geen opmerkingen werden geformuleerd aangaande de geplande wijzigingen.

 

Argumentatie

Het wordt noodzakelijk geacht enkele praktische modaliteiten bij te sturen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

18 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Ludo Neyens, Lise Poelemans, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
 

Enig artikel

Het gewijzigde arbeidsreglement inclusief de bijlagen goed te keuren.