Classificatie: 0.163

 

Motivering

Feiten en context

De aanvraag van Projectz vzw, gevestigd te Wommelgem, Jos Cremerstraat 12, om een muziekevenement genaamd "De N8 van Wommelgem" te organiseren op zaterdag 20 augustus 2022 op de Kerkplaats. Het betreft een gratis muziekevenement met optredens van groepen en DJ's.

 

Start opbouw festivalterrein op het kerkplein op 19 augustus, direct nadat de marktkramers het plein verlaten hebben.

 

Start evenement zaterdag 20 augustus 2022 van 19.00 uur tot 01.00 uur.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, en latere wijzigingen.

Uniform gemeentelijk politiereglement politiezone MINOS.

 

Adviezen

Het gunstig advies ontvangen van Johan Wonnink, coördinatie politie MINOS op 8 juni 2022.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

 

Artikel 1

Er wordt toelating verleend om de N8 van Wommelgem te laten plaatsvinden op 20 augustus 2022.

 

Artikel 2

Om de opbouw van het podium veilig te doen verlopen op vrijdag 19 augustus, dient de ruimte hiervoor verkeersvrij gemaakt te worden door plaatsing van nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3:

-Op de Kerkplaats ter hoogte van de Kaakstraat

-Op de Kerkplaats aan de westzijde net voorbij de kerk

-In de Dasstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Kerkplaats

 

Deze nadarbarelen kunnen geplaatst worden op vrijdagavond om 17 u, op het ogenblik dat de werkzaamheden beginnen. Bovenvermelde signalisatie impliceert dat er eveneens een nadarbareel voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en een verkeersbord F45 in de Dasstraat ter hoogte van het rond puntje met de Handboogstraat, zodat de “kleine Dasstraat” een doodlopende straat wordt. De signalisatie die enkelrichting aangeeft, dient afgedekt te worden.

 

Artikel 3

Er dient naast het parkeerverbod dat reeds geldt voor de wekelijkse markt, een bijkomend verbod te worden ingesteld op alle parkeerplaatsen op de Kerkplaats die vallen binnen de hierboven vermelde verkeersvrij gemaakte zone door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “van 19/08 14 u tot 21/08 06.00 u. Het parkeerverbod dat reeds geldig is voor de wekelijkse markt kan vervangen worden door borden E1 met onderbord “van 19/08 tem 21/08”.

 

Artikel 4

Om het evenement op zaterdag zelf veilig te doen verlopen, dient de Kerkplaats volledig verkeersvrij gemaakt te worden. Hiertoe dienen nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 geplaatst te worden:

-In de Dasstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Kerkplaats (staat er reeds)

-In de Kaakstraat ter hoogte van het rond puntje met de Welkomstraat

-Op de Kerkplaats ter hoogte van het kruispunt met de A. Mortelmansstraat

-Op de Kerkplaats ter hoogte van het kruispunt met de Torenstraat

-In het Kallement ter hoogte van de Kerplaats

-In de Godshuisweg ter hoogte van de Kerkplaats

De nadarbarelen op de Kerkplaats die geplaatst werden om de werkzaamheden veilig te maken ter hoogte van de Kaakstraat en de kerk dienen verwijderd te worden.

 

Artikel 5

De nadarbarelen mogen geplaatst worden om 18.00 u, en dienen zo vlug mogelijk na het evenement verwijderd te worden. Na de “N8 van Wommelgem” wordt de signalisatie verplaatst en behouden zoals hierboven vermeld op vrijdag :

-Op de Kerkplaats ter hoogte van de Kaakstraat

-Op de Kerkplaats aan de westzijde net voorbij de kerk

-In de Dasstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Kerkplaats

 

Artikel 6

Tijdens de feestelijkheden op zaterdag wordt in de Adolf Mortelmansstraat tijdelijk verkeer in twee richtingen toegestaan, en dienen de borden die de enkelrichting aangeven, afgedekt te worden. Een bord F45 dient geplaatst te worden in de Adolf Mortelmansstraat ter hoogte van de Sportstraat. Daarom dienen de borden C1 ter plaatse afgedekt te worden en vervangen te worden door plaatsing van een verkeersbord C1 op de Kerkplaats, net voorbij het kruispunt met de Torenstraat.

 

Artikel 7

In de Torenstraat dienen nadarbarelen voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijke verkeer” en een verkeersbord F45 geplaatst te worden:

-Ter hoogte van de Keerbaan

-Ter hoogte van de Salicatilaan

-Ter hoogte van de Jos Swinkelsstraat

-Ter hoogte van de Beukenlaan

-Ter hoogte van de Sint-Johannastraat

 

Artikel 8

Naast de eerder vermelde parkeerverboden, dient er in de Kaakstraat en de Kerkplaats, tot aan de Torenstraat een parkeerverbod te worden ingesteld door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “van 20/08 om 16.00 u tot 21 augustus 06.00 u”

 

Artikel 9

Voor het reserveren van parkeerplaatsen voor de crew dient er een parkeerverbod ingericht te worden op de parkeerplaatsen op de Kerkplaats op het stuk tussen de Torenstraat en de A.Mortelmansstraat door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “van 20/08 om 16.00 u tot 21 augustus 06.00 u, uitgezonderd bijzondere machtiging”. De parkeerplaatsen voor mindervaliden dienen echter vrij te blijven. Deze parkeerplaatsen zijn dan ter beschikking voor de crew, die hiervoor een toelating dienen te krijgen van de gemeentelijke overheid. Deze toelating is niet aan vormvereisten onderhevig.