Classificatie: 0.163

 

Motivering

Feiten en context

De organisatie voorziet een bijeenkomst aan het Brieleke. De optocht zelf vertrekt om 13.00 u aan het Brieleke tot op de Kerkplaats. In de aanvraag hebben de organisatoren aangegeven een parkeerverbod te wensen ter hoogte van het lokaal van vzw Den Eigen Heerd op de Kerkplaats.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, en latere wijzigingen.

Uniform gemeentelijk politiereglement politiezone MINOS.

 

Adviezen

Het gunstig advies ontvangen van Johan Wonnink, coördinatie politie MINOS op 29 maart 2022.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

 

Artikel 1

Er wordt toelating verleend om de10de meiboomplanting te laten plaatsvinden op 21 mei 2022.

 

Artikel 2

Een parkeerverbod te plaatsen ter hoogte van het lokaal van vzw Den Eigen Heerd op de Kerkplaats. Hiertoe moeten er verbodsborden E1 met onderbord “op 21 mei tussen 13 en 24 u” geplaatst worden. Verkeersborden die een andersluidende parkeerregeling aangeven, dienen afgedekt te worden.

 

Artikel 3

De optocht moet gebeuren op de rechterzijde van de rijbaan indien dit gebeurt onder begeleiding van de politie, indien dit niet het geval moest zijn, dienen de deelnemers zich te houden aan de wegcode. Behoudens onvoorziene omstandigheden, voorziet de politie in een aanwezigheid in de zin van WPA art 22, en zal voor de begeleiding van de stoet zorgen.

 

Artikel 4

De borden met een parkeerverbod dienen minimaal 48 uur voorafgaand aan het evenement,

geplaatst te worden.

 

Artikel 5

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator, volgens de richtlijnen van politie.

 

Artikel 6

De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien over de ganse lengte van het evenement

voor de brandweer van minstens 4 meter breedte. Deze dient in geval van nood opengezet

te worden.

 

Artikel 7

Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten

een zwaardere straf voorzien.