Classificatie: 8.10

 

Motivering

Feiten en context

De vraag van Sabine Steemans dd 11 juli 2022  om op 27 augustus 2022 een buurtfeest te organiseren in de Pietingbaan.

 

Er zijn bijzondere maatregelen nodig om de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers te garanderen en het verkeer vlot te laten verlopen.

 

Juridische gronden

Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur over de bevoegdheden van het schepencollege.

Algemeen politiereglement van het wegverkeer.

Het tijdelijk verkeersreglement is enkel geldig voor gemeentewegen.

 

Adviezen

Het positief advies van Johan Wonnink, commissaris politie MINOS, coördinatie, ontvangen op 14 juli 2022.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

 

Artikel 1

Toelating te geven om in de Pietingbaan een buurtfeest te organiseren op 27 augustus 2022.

 

Artikel 2

Op 27 augustus 2022 een parkeerverbod in te stellen door plaatsing van verkeersborden E1, met onderbord “op 27 augustus van 13 tot 22 u”.  De borden met het parkeerverbod dienen uiterlijk 48 u voorafgaand aan het evenement geplaatst te worden.  Een lijst met kentekenplaten van voertuigen die geparkeerd stonden op het ogenblik van plaatsing van de borden, dient te worden overgemaakt aan de politie.

 

Artikel 3

De Pietingbaan gedeeltelijk af te sluiten door de plaatsing van nadarbarelen voorzien van een verkeersbord C3, in de Pietingbaan ter hoogte van de Herentalsebaan en ter hoogte van de Stommehoevestraat. 

Op de nadarbareel ter hoogte van de Herentalsebaan dient een bordje omleiding geplaatst te worden in de richting van de Corluystraat.

Aan het kruispunt van de Herentalsebaan met de Corluystraat, dient dit bord herhaald te worden, net als in de Stommehoevestraat.

Op de Herentalsebaan dienen  verkeersborden C31 geplaatst, zodat bestuurders verwittigd worden dat het verboden is de Pietingbaan in te rijden.

 

De nadarbarelen en de borden C31 mogen geplaatst worden voor aanvang van het evenement om 15.00 u, en dienen na afloop van het evenement zo vlug mogelijk verwijderd te worden, uiterlijk om 22.00 u.

 

Artikel 4

Uitzondering op artikel 2 en 3 voor:

          dringende interventies van de hulpdiensten;

          dringend opgeroepen artsen.

 

Artikel 5

De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien voor de brandweer van minstens 4 meter breedte, deze dient in geval van nood opengezet te worden.

 

Artikel 6

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator, volgens de richtlijnen van politie.

 

Artikel 7

Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien.

 

Artikel 8

Deze toelating schept geen rechten voor een volgende editie.