Classificatie: 0.163

 

Motivering

Feiten en context

Op vrijdag 16 september 2022 organiseert basisschool De Boomgaard een strapdag om te oefenen op de fietsvaardigheden van de kinderen. Sabine Arras, directeur van de school, diende hiervoor een aanvraag in op 5 juni 2022.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, en latere wijzigingen.

Uniform gemeentelijk politiereglement politiezone MINOS.

 

Adviezen

Het gunstig advies van Johan Wonnink, coördinatie politie MINOS, ontvangen op 14 juni 2022.

 

Argumentatie

Voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers en voor het vlot verloop van het normale verkeer zijn er bijzondere verkeersmaatregelen nodig. Het tijdelijk verkeersreglement is enkel geldig voor gemeentewegen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

 

Artikel 1

Op vrijdag 16 september 2022 wordt het gedeelte van de Vrijgezellestraat tussen de Lt.K.Caluwaertstraat en het Scheersel verkeersvrij gemaakt.

Hiertoe dienen nadarbarelen voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 geplaatst te worden:

- In de Vrijgezellenstraat ter hoogte van de Lt. K.Caluwaertsstraat

- In de Vrijgezellenstraat ter hoogte van het Scheersel

De nadarbarelen mogen geplaatst worden om 08.00 uur, en dienen zo vlug mogelijk na het evenement verwijderd te worden, uiterlijk om 16.00 uur.

 

Artikel 2

In de vrijgemaakte zone dient een parkeerverbod voorzien te worden door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “op 16 september 2022 tussen 08 en 16 u” langs beide zijden van de weg.

De borden met het parkeerverbod dienen 48 u voorafgaand aan het verbod geplaatst te worden.

De lijst met kentekenplaten van voertuigen die geparkeerd stonden op het ogenblik van plaatsing van de borden, dient overgemaakt te worden aan de politie.

 

Artikel 3

De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien voor de brandweer van minstens 4 meter breedte, deze dient in geval van nood opengezet te worden.

 

Artikel 4

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator, volgens de richtlijnen van politie.

 

Artikel 5

Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien.

 

Artikel 6

Uitzondering op artikel 1 en 2 wordt gemaakt voor:

• dringende interventies van de hulpdiensten;

• dringend opgeroepen artsen.

 

Artikel 7

De omwonenden dienen tijdig van het evenement ingelicht te worden.

 

Artikel 8

Deze toelating schept geen rechten voor een volgende editie.