Classificatie: 0.163

 

Motivering

Feiten en context

Op 30 en 31 juli 2022 organiseren de Fortvissers een karperwedstrijd en BBQ. Karel Caron diende hiervoor een aanvraag in op 2 juni 2022.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, en latere wijzigingen.

Uniform gemeentelijk politiereglement politiezone MINOS.

 

Adviezen

Het gunstig advies van Johan Wonnink, coördinatie politie MINOS, ontvangen op 7 juni 2022.

Het gunstig advies van de Fortgidsen en Fortvrienden, ontvangen op 18 juni 2022.

 

Argumentatie

Voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers en voor het vlot verloop van het normale verkeer zijn er bijzondere verkeersmaatregelen nodig. Het tijdelijk verkeersreglement is enkel geldig voor gemeentewegen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

 

Artikel 1

Op 30 en 31 juli 2022 is er een parkeerverbod voorzien op de parking van het lokaal van de Fortvissers. Hiertoe mogen er verkeersborden E1 met onderbord “op 30 en 31 juli 2022” geplaatst worden aan de benodigde ruimte. De borden die de bestaande parkeerregeling aangeven, dienen afgedekt te worden.

 

Artikel 2

Uitzondering op artikel 1 wordt gemaakt voor:

• dringende interventies van de hulpdiensten;

• dringend opgeroepen artsen.

 

Artikel 3

De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien voor de brandweer van minstens 4 meter breedte, deze dient in geval van nood opengezet te worden.

 

Artikel 4

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator, volgens de richtlijnen van politie.

 

Artikel 5

Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien.

 

Artikel 6

De organisatie dient voldoende afvalbakken te voorzien en indien nodig deze op geregelde tijdstippen te ledigen. De organisatie is verantwoordelijk voor het ordelijk en proper achterlaten van het gebruikte terrein.

 

Artikel 7

De omwonenden dienen tijdig van het evenement ingelicht te worden.

 

Artikel 8

We verwijzen naar de nieuwe wetgeving Ovam van de Vlaamse regering dewelke van kracht is per 1 januari 2020 en adviseren het gebruik van herbruikbare bekers. De organisator is verantwoordelijk voor een gescheiden afvalophaling met de nadruk op afvalpreventie.

 

Artikel 9

Deze toelating schept geen rechten voor een volgende editie.