Classificatie: 0.163

 

Motivering

Feiten en context

Op 2 oktober 2022 organiseren de Fortvissers een mosselfeest, Karel Caron diende hiervoor een aanvraag in op 29 juli 2022.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, en latere wijzigingen.

Uniform gemeentelijk politiereglement politiezone MINOS.

 

Adviezen

Het gunstig advies van Johan Wonnink, coördinatie politie MINOS, ontvangen op 16 augustus 2022.

Het gunstig advies van de Fortgidsen en Fortvrienden, ontvangen op 3 augustus 2022.

 

Argumentatie

Voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers en voor het vlot verloop van het normale verkeer zijn er bijzondere verkeersmaatregelen nodig. Het tijdelijk verkeersreglement is enkel geldig voor gemeentewegen.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

 

Artikel1

Er dient een parkeerverbod ingesteld te worden, hiertoe dienen er verkeersborden E1 met onderbord “op 2 oktober 2022” geplaatst te worden aan de benodigde ruimte. De borden die de bestaande parkeerregeling aangeven, dienen afgedekt te worden.

 

Het evenement mag in geen geval het normale verkeer hinderen.

 

Artikel 2

Uitzondering op artikel 1 wordt gemaakt voor:

        dringende interventies van de hulpdiensten;

        dringend opgeroepen artsen.

 

Artikel 3

De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien voor de brandweer van minstens 4 meter breedte, deze dient in geval van nood opengezet te worden.

 

Artikel 4

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator, volgens de richtlijnen van politie.

 

Artikel 5

Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien.

 

Artikel 6

De organisatie dient voldoende afvalbakken te voorzien en indien nodig deze op geregelde tijdstippen te ledigen. De organisatie is verantwoordelijk voor het ordelijk en proper achterlaten van het gebruikte terrein.

 

Artikel 7

De omwonenden dienen tijdig van het evenement ingelicht te worden.

 

Artikel 8

We verwijzen naar de nieuwe wetgeving Ovam van de Vlaamse regering dewelke van kracht is per 1 januari 2020 en adviseren het gebruik van herbruikbare bekers. De organisator is verantwoordelijk voor een gescheiden afvalophaling met de nadruk op afvalpreventie.

 

Artikel 9

Deze toelating schept geen rechten voor een volgende editie.