Classificatie: 8.10

 

Motivering

Feiten en context

Op zondag 20 november 2022 organiseert Wommelgem Endurance een winterduatlon in Fort 2.

Voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers en voor het vlot verloop van het normale verkeer zijn er bijzondere verkeersmaatregelen nodig.

Het tijdelijk verkeersreglement is enkel geldig voor gemeentewegen.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, en latere wijzigingen.

Uniform gemeentelijk politiereglement politiezone MINOS.

 

Adviezen

Het gunstig advies van Johan Wonnink, coördinatie politie MINOS, ontvangen op 14 juni 2022.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

 

Artikel 1

Om het evenement veilig te laten verlopen dient een gedeelte van de openbare weg volledig verkeersvrij gemaakt te worden door het plaatsen van nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3. Deze dienen voorzien te worden op 20 november 2022 uiterlijk om 11.00 uur:

- In de Fort II straat ter hoogte van de parking van bistro FIIB

- In de Fort II straat ter hoogte van huisnummer 74

- In de Aesakstraat ter hoogte van de parking van bistro FIIB

- In de Fortbaan net voorbij de inrit van de parking van het kerkhof

- In de zandweg die naar de Van Tichelenlei gaat

- In de zandweg langs de Fortloop ter hoogte van de ingang naar de volkstuintjes

- Op de toegangsweg naar de volkstuintjes ter hoogte van de Rollebeekstraat

- In de Rollebeekstraat ter hoogte van de Schranshoevebaan

- In de Langeweg ter hoogte van de Schranshoevebaan

- In de Schranshoevebaan ter hoogte van de Langeweg

- In de Moffenhoeven voor de weg in het verlengde van de Langeweg

- In de Fortbaan ter hoogte van de Rooseweg

 

Artikel 2

Teneinde het verkeer te ontraden dienen er nadarbarelen, voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en een verkeersbord F45 voorzien te worden, eveneens uiterlijk om 11.00 uur:

- In de Fort II straat ter hoogte van de Fortbaan

- In de Fort II straat ter hoogte van de ingang van Fort II (rijrichting Herentalsebaan)

- In de Fortbaan ter hoogte van de Kandonklaan

- In de zandweg ter hoogte van de Van Tichelenlei

- In de Rollebeekstraat ter hoogte van de Hoevenstraat

- In de Fortbaan ter hoogte van de Van Asschestraat

- In de Van Asschestraat ter hoogte van de Fortbaan

- In de Fortbaan ter hoogte van de Hofstraat

- In de Schranshoevebaan ter hoogte van de Herentalsebaan.

 

Artikel 3

Om het verkeer in de diepte te ontraden, dienen er nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” geplaatst te worden. Dit uiterlijk om 11.00 uur op volgende plaatsen:

- In de Kandonklaan ter hoogte van de Van Tichelenlei

- In de Fort II straat ter hoogte van de Autolei

- In de Fort II straat ter hoogte van de Herentalsebaan

- In de Hofstraat ter hoogte van de Herentalsebaan

 

De nadarbarelen dienen opgesteld te worden aan de rechterzijde van de rijbaan, zodat plaatselijk verkeer alsnog de signalisatie voorbij kan rijden zonder deze aan de kant te hoeven zetten.

 

Artikel 4

In de Fort II straat, tussen het lokaal van de Fortvissers en de parking van FIIB, wordt de rijbaan in twee gedeeld door het plaatsen van nadarhekken, zodanig dat de bezoekers van bistro FIIB ongehinderd toegang blijven krijgen tot de parking. Aan de zijde van de Fortvissers wordt ter hoogte van dit hekwerk een nadarbareel geplaatst voorzien van dagslapers, en een verkeersbord D1.

 

Artikel 5

Na afloop van het evenement dienen alle nadarbarelen zo vlug mogelijk verwijderd worden van de rijbaan.

 

Artikel 6

Er dienen aankondigingsborden te worden geplaatst op de voornaamste toegangswegen voor voetgangers en fietsers naar Fort II met de vermelding:

"Sportevenement 20/11 - Voorrang voor deelnemers - Voetgangers toegelaten"

 

Artikel 7

Op onder vermelde plaatsen dient er een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld te worden aan beide zijden van de weg door plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord “op 20 november tussen 08.00 en 17.00 uur”:

-In de Fort II straat tussen huisnummer 74 en het lokaal van de Fortvissers

- Op de ganse parking aan de ingang aan het voetbalveld (incl. Fortvissers)

- Op de ganse parking aan de zijde van de hoofdingang van Fort II

- Op de volledige toegangsweg naar Fort II (weg over FIIB)

 

De borden die een parkeerverbod aangeven worden geplaatst door gemeente Wommelgem, uiterlijk 48 uur voorafgaand aan het evenement. De lijst met kentekenplaten van voertuigen die geparkeerd staan op het ogenblik van de plaatsing van de borden, dient overgemaakt te worden aan de politie.

 

Artikel 8

Uitzondering op artikel 1 tot en met 7 wordt gemaakt voor:

- dringende interventies van de hulpdiensten;

- dringend opgeroepen artsen.

 

Artikel 9

De organisatoren dienen volgende seingevers te voorzien. Minimaal moet er een seingever staan op de volgende punten:

- In de Fort II straat ter hoogte van de ingang van de parking van het kerkhof

- In de zandweg naast de Fortloop ter hoogte van de splitsing naar de Van Tichelenlei

- In de Rollebeekstraat aan de toegang naar de volkstuintjes

- Op het kruispunt van de Rollebeekstraat en de Schranshoevebaan

- Op het kruispunt van de Schranshoevebaan en de Rollebeekstraat

- In de Moffenhoeven ter hoogte van het weggetje in het verlengde van de Langeweg

- Op het kruispunt van de Rooseweg met de Fortbaan

- In de Fort II straat ter hoogte van de parking van FIIB

- In de Fort II straat ter hoogte van huisnummer 74

- In de Aesakstraat ter hoogte van de parking van FIIB

- Op de parking ter hoogte van de hoofdingang aan de doorsteek van de wandelweg.

De seingevers dienen in plaats gesteld te zijn uiterlijk om 12.30 uur.

 

Er dient ook een steward voorzien te worden in de Fort II straat ter hoogte van de Fortbaan om het  verkeer dat niet naar FIIB gaat te verwijzen naar parkings in de buurt. Eenzelfde steward dient voorzien te worden in de Fort II straat ter hoogte van de hoofdingang (kruispunt met de Fortbaan).

 

Artikel 10

De deelnemers en bezoekers aan het evenement dienen aangemoedigd te worden om te

parkeren op de parking van ALDI (Herentalsebaan) of Lidl (Autolei). De organisator dient hiertoe afspraken te maken met de eigenaars van deze parkings. De politie heeft geen bezwaar tegen het aanbrengen van bewegwijzering richting parking, op voorwaarde dat deze wegwijzers niet gehangen worden aan verkeersborden en zij het normale zicht niet belemmeren. De aangebrachte wegwijzers dienen zo vlug mogelijk na het evenement verwijderd te worden.

 

Artikel 11

De toegang tot het Fort 2 zelf is verboden voor voertuigen, uitgezonderd voor de voertuigen van medewerkers en organisatoren.

 

Artikel 12

Ter hoogte van de ingang van het fort mag een brug over de toegang gebouwd worden.

Dit op voorwaarde dat deze constructie de toegang voor de hulpdiensten niet

hindert. De organisatie dient een minimale doorgang van 4 m te voorzien ten behoeve van de hulpdiensten.

 

Artikel 13

De nodige signalisatie dient geplaatst te worden door de organisator, volgens de richtlijnen van de politie.

De aanwezige politie zal voorafgaand aan de start van het evenement de signalisatie en de opstelling van de signaalgevers controleren. Pas nadat de politie heeft vastgesteld dat dit in orde is, kan de toelating verleend worden om de wedstrijd van start te laten gaan. Indien de organisatie in gebreke blijft tijdens het evenement, zal het evenement worden stilgelegd.

 

Artikel 14

Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien.

Er wordt een nultolerantie gehanteerd bij foutparkeerders en zonder verwittiging overgegaan tot takelen.

 

Artikel 15

De bewoners die tijdens de wedstrijd niet naar hun woning kunnen, of weg kunnen rijden, dienen minstens 10 dagen op voorhand per schrijven in kennis gesteld te worden.