Motivering

Feiten en context

Op 15 mei organiseert de gemeente Boechout voor de derde keer een editie van Boechout Trailt. Dit is een loop- en wandelevenement waarbij de deelnemers over een mooi parcours lopen en doorheen gebouwen of langs mooie bezienswaardigheden.

Deze editie gaat grotendeels door in Vremde. Aan de grens Vremde - Wommelgem loopt het parcours even over het grondgebied van Wommelgem.

Voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers en voor het vlot verloop van het normale verkeer zijn er bijzondere verkeersmaatregelen nodig. Het tijdelijk verkeersreglement is enkel geldig voor gemeentewegen.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, en latere wijzigingen.

Uniform gemeentelijk politiereglement politiezone MINOS.

 

Adviezen

Het advies van politiezone MINOS, verkregen via het lokaal bestuur van Boechout.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

 

Artikel 1

Op het parcours dienen geen straten afgesloten te worden.

 

Artikel 2

De deelnemers dienen zich te houden aan het verkeersreglement. Indien er geen begaanbare berm is dienen voetgangers en lopers zich op de rijbaan te begeven, zij dit aan de linkerzijde van de baan.

 

Artikel 3

Op het parcours waar de voetgangers zich op de rijbaan dienen te begeven, wordt een snelheidsbeperking ingesteld van 30 km per uur. In de straten die op dit ogenblik reeds ingericht zijn als fietsstraat, is dit niet van toepassing.

 

Artikel 4

Aan alle toegangen tot het parcours dienen grote aankondigingsborden worden geplaatst, waarbij wordt gewaarschuwd voor voetgangers op de rijbaan, bijvoorbeeld : "15 MEI 2022 BOECHOUT TRAILT VOETGANGERS OP DE RIJBAAN" op deze waarschuwingsborden kan het verkeersbord A51 worden aangebracht.

 

Artikel 5

Het aanbrengen van bewegwijzering kan op voorwaarde dat deze niet bevestigd worden aan verkeersborden. Zij dienen zo vlug mogelijk na afloop van het evenement verwijderd te worden.

 

Artikel 6

De organisatie voorziet ter hoogte van de diverse oversteken stewards, die de deelnemers aan het evenement beveiligen zonder aan verkeersregeling te doen.

 

Artikel 7

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator, volgens de richtlijnen van politie.

 

Artikel 8

De omwonenden dienen tijdig van het evenement ingelicht te worden.

 

Artikel 9

Deze toelating schept geen rechten voor een volgende editie.