Classificatie: 8.10

 

Motivering

Feiten en context

Op zondag 18 september 2022 organiseert vzw Kleine Bloemenstoet de 60ste Kleine Bloemenstoet in het centrum. Voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers en voor het vlot verloop van het normale verkeer zijn er bijzondere verkeersmaatregelen nodig.

Het tijdelijk verkeersreglement is enkel geldig voor gemeentewegen.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, en latere wijzigingen.

Uniform gemeentelijk politiereglement politiezone MINOS.

 

Adviezen

Het gunstig advies van Johan Wonnink, coördinatie politie MINOS, ontvangen op 3 april 2022.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

 

Artikel 1

Op zondag 18 september 2022 wordt de Kerkplaats (gedeeltelijk) verkeersvrij gemaakt

tussen 10 en 24 u.

Hiertoe worden nadarbarelen, voorzien van dagslapers en verkeersborden C3 geplaatst:

          Op de Kerkplaats ter hoogte van het kruispunt met de Torenstraat.

          Op de Kerkplaats ter hoogte van het kruispunt met het Kallement.

          In de Kaakstraat ter hoogte van de Kerkplaats (te verwijderen om 12 u.).

          In de Dasstraat ter hoogte van de Kerkplaats (te verwijderen om 12 u.) Na afloop van de stoet, dient deze terug geplaatst te worden, de borden die in de Dasstraat het eenrichtingsverkeer aangeven, dienen tijdelijk afgedekt te worden tussen de Handboogstraat en de Kerkplaats.

          In de A. Mortelmansstraat ter hoogte van de Kerkplaats (te verwijderen om 12 u.) Na afloop van de stoet, dient deze terug geplaatst te worden. De borden die in de A. Mortelmansstraat het eenrichtingsverkeer aangeven, dienen tijdelijk afgedekt te worden tussen Sportstraat en Kerkplaats.

 

Artikel 2

Op zondag 18 september 2022 vanaf 12 u. wordt het volledige parcours van de bloemenstoet verkeersvrij gemaakt. Dit gebeurt door plaatsing van nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3:

          Op de Kerkplaats ter hoogte van het kruispunt met de Torenstraat (staat er al).

          Op de Kerkplaats ter hoogte van het kruispunt met het Kallement (staat er al).

          Op het rond punt van de Kaakstraat en Sint Damiaanstraat: twee doorgangen afgesloten, enkel doorgang Sint-Damiaanstraat naar Welkomstraat blijft open.

          In de Smisstraat ter hoogte van het kruispunt met de Hoevenstraat.

          In de Echelveldstraat ter hoogte van het kruispunt met de Hoevenstraat.

          In de Hoevenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Echelveldstraat.

          In de Dasstraat ter hoogte van de Echelveldstraat.

          In de Adolf Mortelmansstraat ter hoogte van de Sportstraat.

          In de Jan Moonsstraat ter hoogte van de Kerkplaats.

Na afloop van de stoet dienen deze nadarbarelen verwijderd te worden, uitgezonderd deze op de Kerkplaats.

 

Artikel 3

Om het verkeer te ontraden dienen er nadarbarelen, voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en een verkeersbord F45 geplaatst te worden:

          Op de Ternesselei net voorbij het kruispunt met de Doornaardstraat.

          In de Hoevenstraat net voorbij het kruispunt met de Rollebeekstraat.

          In de Echelveldstraat ter hoogte van het kruispunt met de Lt. K. Caluwaertstraat.

          In de Smisstraat ter hoogte van het kruispunt met de Lt. K. Caluwaertstraat.

          In de Torenstraat ter hoogte van de bocht voorbij de St Johannaschool.

          In de Torenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Keerbaan.

 

Artikel 4

Om het verkeer in de diepte te ontraden, dienen er nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” geplaatst te worden:

          In de Hoevenstraat ter hoogte van het rond puntje met de Ternesselei.

          Op de Wijnegemsesteenweg ter hoogte van de Koralenhoeve.

          In de Welkomstraat ter hoogte van de Molenbeekstraat.

          In de Welkomstraat ter hoogte van de Herentalsebaan.

          In de Sint Damiaanstraat ter hoogte van de Herentalsebaan.

          In de Sint Damiaanstraat ter hoogte van de Lt.K.Caluwaertstraat.

 

Artikel 5

Tevens dienen er geruime tijd voorafgaand aan het evenement aankondigingsborden geplaatst te worden: "Kleine Bloemenstoet geen doorgang centrum Wommelgem op 18 september".

          In de Van Tichelenlei aan het kruispunt met de Autolei.

          In de Ternesselei aan het kruispunt met de Draaiboomstraat.

          In de Uilenbaan ter hoogte van de Doornaardstraat.

          In de Torenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Keerbaan.

          In de Welkomstraat ter hoogte van het kruispunt met de Herentalsebaan.

          In de Sint Damiaanstraat ter hoogte van het kruispunt met de Herentalsebaan.

 

Artikel 6

Overeenkomstig de aanvraag dienen er tevens stilstaan- en/of parkeerverboden ingesteld te worden :

          Op de Kerkplaats dient een parkeerverbod ingesteld te worden door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “van 16 september 13.00u tot 18 september 24.00 u” om de opbouw en afbraak van tenten te faciliteren.

          Op de rest van het verkeersvrij gemaakte gedeelte van het parcours dient een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld te worden door plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord “op 18 september van 10.00 tot 24.00 u”

          De borden die een stilstaan- en/of parkeerverbod aangeven, dienen geplaatst te worden uiterlijk 24uur voorafgaand aan het ingaan van het verbod.  De lijst met kentekenplaten van voertuigen die geparkeerd stonden op ogenblik van plaatsing van de borden, dient overgemaakt te worden aan de politie.

          Borden die een andersluidende parkeerregeling aangeven, dienen afgedekt te worden.

 

Artikel 7

De politie voorziet in een aanwezigheid in de zin van art 22 van de wet op het politieambt.