Classificatie: 0.163

 

Motivering

Feiten en context

In het kader van Vlaanderen feest wordt er Wommelgem feestivalt en Muziek op het plein georganiseerd op de Kerkplaats. Deze editie vindt plaats van 9 juli 2022 tot en met 10 juli 2022.

 

Het evenement “Wommelgem feestivalt” is voorzien op de Kerkplaats van 13.30 u tot 01.30 uur. Het evenement “Muziek op het plein” is voorzien op de Kerkplaats van 13.30 tot 18.00 uur.

 

Het podium wordt reeds geplaatst op 08 juli 2022.

 

Voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers en voor het vlot verloop van het normale verkeer zijn er bijzondere verkeersmaatregelen nodig. Het tijdelijk verkeersreglement is enkel geldig voor gemeentewegen.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, en latere wijzigingen.

Uniform gemeentelijk politiereglement politiezone MINOS.

 

Adviezen

Het gunstig advies ontvangen van Johan Wonnink, coördinatie politie MINOS op 7 juni 2022.

 

Financiële weerslag

Geen

 

Besluit

 

Artikel 1

Er wordt toelating verleend om Vlaanderen Feest te laten plaatsvinden van 9 juli 2022 tot en met 10 juli 2022.

 

Artikel 2

Om de opbouw van het podium veilig te doen verlopen, dient de ruimte hiervoor verkeersvrij gemaakt te worden op 8 juli 2022 door plaatsing van nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 :

-Op de Kerkplaats ter hoogte van de Kaakstraat

-Op de Kerkplaats aan de westzijde net voorbij de kerk

-In de Dasstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Kerkplaats

Deze nadarbarelen moeten geplaatst worden op vrijdagavond, op het ogenblik dat de werkzaamheden beginnen. Bovenvermelde signalisatie impliceert dat er eveneens een nadarbareel voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en een verkeersbord F45 in de Dasstraat ter hoogte van het rond puntje met de Handboogstraat, zodat de “kleine Dasstraat” een doodlopende straat wordt. De signalisatie die enkelrichting aangeeft, dient afgedekt te worden.

 

Artikel 3

Om het evenement op zaterdag zelf veilig te doen verlopen, dient de Kerkplaats volledig verkeersvrij gemaakt te worden. Hiertoe dienen nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 geplaatst te worden :

-In de Dasstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Kerkplaats (staat er reeds)

-In de Kaakstraat ter hoogte van het rond puntje met de Welkomstraat

-Op de Kerkplaats ter hoogte van het kruispunt met de A. Mortelmansstraat

-Op de Kerkplaats ter hoogte van het kruispunt met de Torenstraat

-In het Kallement ter hoogte van de Kerplaats

-In de Godshuisweg ter hoogte van de Kerkplaats

De nadarbarelen op de Kerkplaats die geplaatst werden om de werkzaamheden veilig te maken ter hoogte van de Kaakstraat en de kerk dienen verwijderd te worden.

 

De nadarbarelen mogen geplaatst worden om 12.00 uur en dienen zo vlug mogelijk na het evenement verwijderd te worden.

 

Artikel 4

Na het “Wommelgem feestivalt” wordt de signalisatie verplaatst en behouden voor “Muziek op het plein”:

-Op de Kerkplaats ter hoogte van de Kaakstraat

-Op de Kerkplaats aan de westzijde net voorbij de kerk

-In de Dasstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Kerkplaats

 

Artikel 5

Tijdens de feestelijkheden op zaterdag wordt in de Adolf Mortelmansstraat tijdelijk verkeer in twee richtingen toegestaan en dienen de borden die de enkelrichting aangeven, afgedekt te worden. Een bord F45 dient geplaatst te worden in de Adolf Mortelmansstraat ter hoogte van de Sportstraat. Daarom dienen de borden C1 ter plaatse afgedekt te worden en vervangen te worden door plaatsing van een verkeersbord C1 op de Kerkplaats, net voorbij het kruispunt met de Torenstraat.

 

Artikel 6

In de Torenstraat dienen nadarbarelen voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijke verkeer” en een verkeersbord F45 geplaatst te worden:

-Ter hoogte van de Keerbaan

-Ter hoogte van de Salicatilaan

-Ter hoogte van de Jos Swinkelsstraat

-Ter hoogte van de Beukenlaan

-Ter hoogte van de Sint-Johannastraat

 

Artikel 7

Er dient een parkeerverbod te worden ingesteld op de Kerkplaats die verkeervrij wordt gemaakt voor de opbouw en voor “Muziek op het plein” door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “van 8 juli om 12.00 tot 10 juli 24.00 u”.

 

Artikel 8

Voor de ruimte die verkeersvrij wordt gemaakt voor het “Wommelgem feestivalt”, adviseren wij dat er een parkeerverbod wordt ingesteld door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “van 9 juli om 10.00 u tot 10 juli 02.00 u”.

 

Artikel 9

Voor het reserveren van parkeerplaatsen voor de crew, dient een parkeerverbod ingericht te worden op de parkeerplaatsen op de Kerkplaats op het stuk tussen de Torenstraat en de A.Mortelmansstraat door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “van 8 juli om 12.00 u tot 10 juli 24.00 u, uitgezonderd bijzondere machtiging”. De parkeerplaatsen voor mindervaliden dienen echter vrij te blijven. Deze parkeerplaatsen zijn dan ter beschikking voor de crew, die hiervoor een toelating dienen te krijgen van de gemeentelijke overheid. Deze toelating is niet aan vormvereisten onderhevig.