Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad: Bekrachtiging

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld het burgemeestersbesluit van 10 mei 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad te bekrachtigen.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige gemeenteraad worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Verwerven van eigendommen: Kosteloze grondafstand verkaveling Van Batenburg - Vissers - Van Scharen - Schransweg - Aanpassing ontwerp van akte - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld om een aanpassing aan het ontwerp van akte in het kader van de gratis grondafstand van een verkaveling in de Schransweg goed te keuren.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - IKA - 15 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van IKA. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 15 juni 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering -  TMVS - 15 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is aangesloten bij TMVS dv. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering die plaats heeft op 15 juni 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering – Pidpa -18 juni 2021 – Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 18 juni 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - Fluvius - 23 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. De gemeente werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 23 juni 2021 plaats heeft. Aan de raad wordt gevraagd de agendapunten goed te keuren.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - Cipal dv - 24 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer aan de dienstverlenende vereniging Cipal. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 24 juni 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - Pontes - 24 juni 2021 -

Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van Pontes. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 24 juni 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - IGEAN D - 25 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van Igean dienstverlening. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 25 juni 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - IGEAN MV - 25 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van Igean Milieu en Veiligheid. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 25 juni 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Aanvullend verkeersreglement: Zone fietsstraat zuid - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend verkeersreglement betreffende de zone fietsstraat zuid, omvattende de Netelaarstraat, de Gulkenrodestraat tussen de Netelaarstraat en ’t Serclaesdreef, ’t Serclaesdreef tussen de Gulkenrodestraat en de Hulgenrodestraat, de Stommehoevenstraat tussen de Netelaarstraat en de Pietingbaan, de Pietingbaan tussen de Stommehoevenstraat en de Broederlozestraat (grens met Boechout), de Leliebaan en de Populierenlaan, goed te keuren.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Addendum bron- en contactopsporing - Goedkeuring

 

Toelichting

Het nieuwe addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en het lokaal bestuur Wommelgem tot toekenning van een subsidie om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst Vaccovid - Goedkeuring

 

Toelichting

Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verdeling van subsidies en het vastleggen van verantwoordelijkheden naar aanleiding van het opzetten en beheren van het gecentraliseerd vaccinatiecentrum VacCovid Antwerpen en alternatieve structuren te Antwerpen en de betrokken gemeenten ter bestrijding van COVID-19 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Kempens Landschap stichting van openbaar nut - herbevestiging Samenwerkingsprincipes - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring

 

Toelichting

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om, de samenwerkingsovereenkomst met Kempisch Landschap, waarin de nieuwe rechtsvorm als stichting van openbaar nut is opgenomen en de voormalige werkingsprincipes werden hernomen, goed te keuren.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Overname van GBS 't Laar en het Oogappeltje door scholengroep GO! Fluxus - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt de overname van de gemeentelijke basisscholen 't Laar en het Oogappeltje naar de scholengroep GO! Fluxus ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Administratief personeel: Aanstelling van een waarnemend financieel directeur

 

Toelichting

Om de continuïteit van de werking van het bestuur te garanderen, wordt er aan de raad voorgesteld om met ingang van 21 mei 2021 een waarnemend financieel directeur aan te stellen. Deze aanstelling heeft slechts uitwerking indien de titularis afwezig is.

Publicatiedatum: 18/05/2021