Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst GR van 07 01 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Sieglinde Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 07 01 2019

 

Geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen

 

 

Er wordt kennis genomen van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 07 01 2019

 

Benoeming en eedaflegging burgemeester

 

 

Er wordt kennis genomen van de benoeming en de eedaflegging van de heer Frank Gys als burgemeester.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 07 01 2019

 

Installatie en eedaflegging gemeenteraadsleden

 

 

De geloofsbrieven van de gemeenteraadsleden worden onderzocht en goedgekeurd. Hierna leggen de verkozen de eed af in handen van de voorzitter en worden zij geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 07 01 2019

 

Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

 

 

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgelegd.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 07 01 2019

 

Fractievorming

 

 

Er werd geen verzoek tot fractievorming ingediend. De gemeenteraad neemt hiervan kennis.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 07 01 2019

 

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

 

 

Mevrouw Hilde Berckmans wordt verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 07 01 2019

 

Verkiezing en eedaflegging van de schepenen

 

 

Mevrouw Ann Theys, de heren Ludo Neyens, Alex Helsen en mevrouw Lise Poelemans worden verkozen als schepen van de gemeente. Zij leggen de eed af in handen van de burgemeester.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 07 01 2019

 

Verkiezing van de leden voor de politieraad

 

 

Mevrouwen Hilde Berckmans, Sieglinde Leenaards en Lise Poelemans worden verkozen als afgevaardigden voor de politieraad van de politiezone Minos.

 

De heer Dirk Somers wordt aangeduid als eventuele opvolger van mevrouw Sieglinde Leenaards.

Publicatiedatum: 19/02/2019