Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 01 2020

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 01 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige gemeenteraad worden ter goedkeuring voorgelegd.

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 01 2020

 

Gemeente-eigendommen: Herentalsebaan 639 - Verkoopsmodaliteiten - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aangaande de verkoop van het pand gelegen Herentalsebaan 639 wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de gewijzigde verkoopmodaliteiten goed te keuren.

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 01 2020

 

Aanvullend reglement - Adolf Mortelmansstraat - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het aanvullend reglement Adolf Mortelmansstraat goed te keuren.

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 01 2020

 

Vragen

 

 

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 01 2020

 

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening : Samenstelling - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een nieuwe plaatsvervangende deskundige aan te stellen.