Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 01 2020

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 01 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige gemeenteraad worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 15/01/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 01 2020

 

Gemeente-eigendommen: Herentalsebaan 639 - Verkoopsmodaliteiten - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aangaande de verkoop van het pand gelegen Herentalsebaan 639 wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de gewijzigde verkoopmodaliteiten goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/01/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 01 2020

 

Aanvullend reglement - Adolf Mortelmansstraat - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het aanvullend reglement Adolf Mortelmansstraat goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/01/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 01 2020

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 15/01/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 01 2020

 

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening : Samenstelling - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een nieuwe plaatsvervangende deskundige aan te stellen.

Publicatiedatum: 15/01/2020