Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige gemeenteraad worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad: Wijziging

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld artikelen 11 en 36 van het huishoudelijk reglement te wijzigen.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Gemeentelijke basisscholen: Wijziging schoolreglement 2019-2020

 

Toelichting

Het gewijzigde schoolreglement schooljaar 2019-2020 GBS 't Laar en GBS Het Oogappeltje wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Gemeentelijke basisscholen: Wijziging afsprakennota 2019-2020

 

Toelichting

De aangepaste afsprakennota voor de gemeentelijke basisscholen - schooljaar 2019-2020 wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - PIDPA-Agendapunten - 18 oktober 2019 - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van Pidpa. De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van 18 oktober 2019.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Integrale erfgoedwerking Voorkempen: Deelname IOED en cultureel-erfgoedconvenant

 

Toelichting

De gemeenteraad stapt mee in het plan van het Regionaal Landschap de Voorkempen (RLDV) om een aanvraagdossier op te maken voor de oprichting van een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) en een cultureel-erfgoedconvenant.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Aanvullend Reglement - Sint-Johannastraat Schoolstraat - Bestendiging

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de schoolstraat in de Sint-Johannastraat te bestendigen.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Beleidsvisie: Detailhandel - Coachingstraject POM Antwerpen - Intergemeentelijke samenwerking Wommelgem/Borsbeek/Wijnegem - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een beslissing te nemen over de intergemeentelijke samenwerking voor de  ontwikkeling en de implementatie van een beleid rond kernversterking en detailhandel met de gemeenten Wijnegem en Borsbeek.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Gecoro : Herinstallatie - Bepaling maatschappelijke geledingen en aantal deskundigen

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de GECORO samen te stellen uit 11 leden, m.n.:

          vijf afgevaardigden van de maatschappelijke geledingen;

°         zijnde de milieu- en natuurverenigingen, de verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers, de verenigingen van handelaars, de verenigingen van werknemers en de mobiliteitsverenigingen

          één voorzitter (aan te duiden uit de groep kandidaat-deskundigen)

          één ondervoorzitter (aan te duiden uit de groep kandidaat-deskundigen)

vier deskundigen.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening: Herinstallatie - Samenstelling

 

Toelichting

Kennis te nemen van de aanduiding als effectief lid van de vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorzitter en de ondervoorzitter aan te duiden uit de pool van deskundigen, alsook de 4 resterende effectieve leden, rekening houdend met de man/vrouw verhouding (maximum 3 mannen).

 

Als secretaris wordt een medewerker van de gemeentelijke administratie voorgesteld.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Erediensten: Kerkfabriek OLV Boodschap - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

 

Toelichting

Het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Boodschap wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Erediensten: Kerkfabriek HH Petrus & Paulus - Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

 

Toelichting

Het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek H.H. Petrus en Paulus wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Omgeving: Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) - Tijdelijke vervanging Ruimtelijke Ordening

 

Toelichting

Er wordt voorgesteld om de toegewezen senior consulent van Trifinance tijdelijke als gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) aan te wijzen.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Procedure

 

Toelichting

Kennisneming van 2 verzoekschriften tot nietigverklaringen bij de Raad van State.

Publicatiedatum: 18/09/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 26 09 2019

 

Administratief personeel: Benoeming in vast dienstverband Algemeen Directeur

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld om de algemeen directeur in vast dienstverband te benoemen.

Publicatiedatum: 18/09/2019