Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Verslag vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

Het verslag van de vorige gemeenteraad wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 28/01/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Vaststelling huishoudelijk reglement gemeenteraad: Voorstel

 

Toelichting

Bij het begin van de zittingsperiode dient de gemeenteraad een huishoudelijk reglement aan te nemen.

Publicatiedatum: 28/01/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Vaststelling deontologische code: Voorstel

 

Toelichting

De gemeenteraad dient een deontologische code op te maken.

Publicatiedatum: 28/01/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Goedkeuring gezamenlijk organogram

 

Toelichting

Het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW wordt voorgelegd.

Publicatiedatum: 28/01/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Rapportage: personeelskader

 

Toelichting

Periodieke rapportage van het personeelskader op basis van het gezamenlijk organogram.

Publicatiedatum: 28/01/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Beheersovereenkomst

 

Toelichting

Er wordt voorgesteld om de beheersovereenkomst betreffende de integratie van de diensten van gemeente en OCMW Wommelgem goed te keuren

Publicatiedatum: 28/01/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Vaststelling begrip dagelijks bestuur: Voorstel

 

Toelichting

De gemeenteraad dient te bepalen welke opdrachten er onder het begrip "dagelijks bestuur" vallen en dus tot de bevoegdheid van het schepencollege behoren;

Publicatiedatum: 28/01/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeleid: Voorstel

 

Toelichting

Er dient bepaald te worden welke opdrachten tot het dagelijks personeelsbeleid behoren.

Publicatiedatum: 28/01/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Vaststelling procedure klachtenbehandeling: Voorstel

 

Toelichting

De gemeenteraad dient de procedure voor het behandelen van klachten vast te stellen.

Publicatiedatum: 28/01/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Intercommunales: Uittreding uit Iveka en toetreding tot Fluvius Antwerpen op basis van mogelijkheid tot gebiedsuitwisseling

 

Toelichting

De gemeente Wommelgem neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas momenteel deel aan de opdrachthoudende vereniging Iveka.

Publicatiedatum: 28/01/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Herinrichting kruispunt Ternesselei / Nijverheidsstraat / Van Tichelenlei - Omgevingsvergunningaanvraag - Zaak van de wegen

 

Toelichting

Het kruispunt van de Ternesselei, Nijverheidsstraat en de Van Tichelenlei wordt gewijzigd naar een rotonde.

De gemeenteraad dient het tracé van de ontworpen straat goed te keuren.

Publicatiedatum: 28/01/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Herinrichting kruispunt Ternesselei/Nijverheidsstraat/Van Tichelenlei - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek nr. GOW/WOM/14-14 "Herinrichting kruispunt Ternesselei/Nijverheidsstraat/Van Tichelenlei" en bijhorende raming, opgesteld

door de ontwerper Gowaco BVBA, Sint Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem goed te keuren en de opdracht te gunnen volgens de openbare procedure.

Publicatiedatum: 28/01/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Brandweer Zone Rand: dotatie 2019

 

Toelichting

De dotatie aan de Brandweer Zone Rand voor het jaar 2019 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 28/01/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 01 2019

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 28/01/2019