Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige gemeenteraad worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Fluvius Antwerpen - 12 juni 2024 - Agenda - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 12 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

 

Intercommunales: Algemene vergadering - De Voorkempen - 2 mei 2024 - Agenda - Goedkeuring

 

Toelichting

De agenda voor de algemene vergadering van De Voorkempen van 2 mei 2024 wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

 

Politiezone MINOS: Defusie Borsbeek - Goedkeuring

 

Toelichting

Aangaande de afscheiding van gemeente Borsbeek uit de politiezone MINOS wordt aan de raad voorgesteld om de wijziging van de grenzen van de politiezone MINOS, alsook het afsluiten van een financiële overeenkomst tussen politiezone MINOS en politiezone Antwerpenen de intentie tot het aanvragen van een vrijwillige fusie van de politiezone MINOS goed te keuren.

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

 

Gemeente- en OCMW-eigendommen: Ter beschikking stellen van sleutels aan verenigingen en gebruikers - Aanpassing Gebruikersreglement - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een aanpassing van het gebruikersreglement voor verenigingen en gebruikers goed te keuren aangaande de modaliteiten bij het ter beschikking stellen van sleutels.

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

 

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Autolei: Aanstellen ontwerper - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met opdracht nr. 2024/3P/1397 “Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Autolei - Aanstellen ontwerper” en hiervoor het opgemaakte bestek en bijhorende raming, opgemaakt door de gemeente Wommelgem goed te keuren en een openbare procedure op te starten.

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

 

Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP): Rapportering 2023 - Kennisneming

 

Toelichting

De rapportering 2023 in het kader van LEKP wordt ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

 

Arbeidsmarkt: Aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 ILV Zora Werkt - Goedkeuring

 

Toelichting

De aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

 

Arbeidsmarkt: Jaarrekening 2023 ILV Zora Werkt - Goedkeuring

 

Toelichting

De aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

 

Bibliotheek: Jaarverslag en jaarrekening Bibburen 2023 - Goedkeuring

 

Toelichting

Het jaarverslag en de jaarrekening aangaande de werking van Bibburen in 2023 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

 

Vrije Tijd: Jaarverslag en jaarrekening interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie 2023 - Goedkeuring

 

Toelichting

Er wordt voorgesteld om het jaarverslag 2023 en de jaarrekening 2023 van de interlokale vereniging "Sportregio Midden-Provincie" goed te keuren.

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

 

Vrije Tijd: Vrijetijdsparticipatie subsidiereglement - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement omtrent de toelage voor vrijetijdsparticipatie goed te keuren.

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 18 04 2024

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024