Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige gemeenteraad worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IKA - 9 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA. De agendapunten voor de algemene vergadering van 9 december 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene Vergadering - TMVS - 10 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente Wommelgem is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv. De agendapunten van de algemene vergadering van 10 december 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Dienstverlening - 11 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van IGEAN Dienstverlening. De agenda voor de algemene vergadering van 11 december 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Milieu & veiligheid - 11 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van IGEAN Milieu & veiligheid. De agenda voor de algemene vergadering van 11 december 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Cipal - 12 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”). De agenda voor de algemene vergadering van 12 december 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering -Pontes - 18 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van de intergemeentelijke vereniging Pontes. De agendapunten van de algemene vergadering van 18 december 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Intercommunales: Pidpa - Adviescomité A - Voordracht

 

Toelichting

Middels de op de BAV van 18 oktober 2019 goedgekeurde statutenwijziging van Pidpa, werd het principe verankerd dat elke voor drinkwatervoorziening aangesloten gemeente recht heeft op 1 lid in het adviescomité A.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Pidpa - 20 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. De agenda voor de algemene vergadering van 20 december 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Veiligheid: Uniform gemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Wijziging 2/2019 - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld om het uniform intergemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties te wijzigen, door toevoeging van specifieke voorwaarden voor clubhuizen van motorclubs.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Igean Versterkt Streekplatvorm Voorkempen - Partnerschapsovereenkomst - Goedkeuring

 

Toelichting

Er voorgesteld om de goedkeuring van de partnerschapsovereenkomst Streekplatvorm Voorkempen met bijhorende krachtlijnennota "Streekplatvorm Voorkempen 2019-2020 en de aanvulling "Project Fietspunten", opgemaakt door Igean, Milieu en Veiligheid, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem aan de gemeenteraad voor te leggen ter goedkeuring.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Aanvullend Verkeersreglement: Volkaertslei - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een aangepast aanvullend reglement goed te keuren overeenkomstig het advies van de gemeenteraadscommissie mobiliteit volgend op de proefopstelling snelheidsremmende maatregelen.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Projectvereniging Erfgoed Voorkempen: Verlenging, uitbreiding en goedkeuring statuten - Goedkeuring

 

Toelichting

Regionaal Landschap de Voorkempen (RLDV) is met onder meer onze gemeente een traject gestart om naar een integrale erfgoedwerking te gaan in de Voorkempen. Daarvoor dienen nog een aantal juridische aspecten op punt te worden gesteld inzake de voortzetting van de Projectvereniging Erfgoed Voorkempen en een uitbreiding met enkele nieuwe gemeenten.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Evenementen - Gebruiksreglement  feestmateriaal - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het nieuwe gebruiksreglement voor het uitlenen van feestmateriaal goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Evenementen- Reglement Hoge Bescherming - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het reglement Hoge Bescherming goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Evenementen- Gebruiksreglement gemeentelijke feestzaal Fort 2 en Sint Janskapel - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het nieuwe gebruiksreglement gemeentelijke feestzaal Fort 2 en Sint- Janskapel goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Natuurbegraafplaats Wommelgem - Voorstel - Goedkeuring

 

Toelichting

Het voorstel van Groen tot het inrichten van een natuurbegraafplaats op het Laar.

Publicatiedatum: 25/11/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 11 2019

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 20/11/2019