Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Bert Peeters, Bart Van Scharen, Mariyam Safi, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IKA - 9 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

De agendapunten voor de algemene vergadering van IKA van 9 december 2019 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene Vergadering - TMVS - 10 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

De voorgestelde agendapunten van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Dienstverlening - 11 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

De agendapunten voor de algemene vergadering van 11 december 2019 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Milieu & veiligheid - 11 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

De agendapunten voor de algemene vergadering van 11 december 2019 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Cipal - 12 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

De agendapunten voor de algemene vergadering van 12 december 2019 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering -Pontes - 18 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

De agendapunten van de algemene vergadering van Pontes van 18 december 2019 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Pidpa - Adviescomité A - Voordracht

 

 

De voordracht van een mandataris als lid van het adviescomité A van Pidpa wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Pidpa - 20 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

De agendapunten voor de algemene vergadering van 20 december 2019 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Veiligheid: Uniform gemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Wijziging 2/2019 - Goedkeuring

 

 

Het uniform intergemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties wordt gewijzigd, door toevoeging van specifieke voorwaarden voor clubhuizen van motorclubs.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Igean Versterkt Streekplatvorm Voorkempen - Partnerschapsovereenkomst - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven van het partnerschapsovereenkomst Streekplatvorm Voorkempen met bijhorende krachtlijnennota "Streekplatvorm Voorkempen 2019-2020 en de aanvulling "Project Fietspunten", opgemaakt door Igean, Milieu en Veiligheid, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Aanvullend Verkeersreglement: Volkaertslei - Goedkeuring

 

 

Er wordt gevraagd een aangepast aanvullend reglement goed te keuren overeenkomstig het advies van de gemeenteraadscommissie mobiliteit volgend op de proefopstelling snelheidsremmende maatregelen.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Projectvereniging Erfgoed Voorkempen: Verlenging, uitbreiding en goedkeuring statuten - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan de verlenging en uitbreiding van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Projectvereniging Erfgoed Voorkempen, meer bepaald:

          Verlenging duur Projectvereniging Erfgoed Voorkempen voor een periode van 6 jaar vanaf 1 januari 2020. De huidige gemeenten (Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel, Zoersel, Ranst, Wommelgem, Wijnegem en Schilde) blijven lid.

          Toetreding van nieuwe gemeenten (Brasschaat, Schoten, Zandhoven, Brecht en Malle) tot de Projectvereniging Erfgoed Voorkempen i.f.v. de oprichting van een Erfgoedcel.

          Goedkeuring van de gewijzigde statuten voor de nieuwe gemeenten.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Evenementen - Gebruiksreglement  feestmateriaal - Goedkeuring

 

 

Het nieuwe gebruiksreglement voor het uitlenen van feestmateriaal wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Evenementen- Reglement Hoge Bescherming - Goedkeuring

 

 

Het reglement Hoge Bescherming wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Evenementen- Gebruiksreglement gemeentelijke feestzaal Fort 2 en Sint Janskapel - Goedkeuring

 

 

Het nieuwe gebruiksreglement gemeentelijke feestzaal Fort 2 en Sint- Janskapel wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 11 2019

 

Natuurbegraafplaats Wommelgem - Voorstel - Goedkeuring

 

 

De behandeling van het punt wordt verdaagd.

Publicatiedatum: 05/12/2019