Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst GR van 23 05 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Mariyam Safi, raadslid;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 23 05 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Aanduiden vertegenwoordiger ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband provincie Antwerpen)

 

 

Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van ERSV.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - TMVS - Goedkeuring agendapunten - 11 juni 2019

 

 

Goedkeuring van de agendapunten voor de algemene vergadering van TMVS van 11 juni 2019.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IKA - Goedkeuring agendapunten - 17 juni 2019

 

 

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van IKA van 17 juni 2019.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IVEKA - Goedkeuring agendapunten - 18 juni 2019

 

 

Goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka van 18 juni 2019.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - PONTES - Goedkeuring agendapunten - 19 juni 2019

 

 

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van PONTES van 19 juni 2019.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - PIDPA - Goedkeuring agendapunten - 21 juni 2019

 

 

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van Pidpa van 21 juni 2019.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 23 05 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - CIPAL - Goedkeuring agendapunten - 27 juni 2019

 

 

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 23 05 2019

 

ICT: ICT-diensten Stad Brugge - Toetreding aankoopcentrale

 

 

Er wordt besloten om beroep te doen op de opdrachtencentrale van de stad Brugge voor afname van de Raamovereenkomst(en) voor “ICT-diensten ten behoeve van lokale besturen“.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 23 05 2019

 

Budgetherziening 2018/5: Interne kredietaanpassing 2018/3

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassing 2018/3.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 23 05 2019

 

Forfaitaire kostenvergoeding vrijwilligerswerk: Aanpassing

 

 

Er wordt goedkeuring gegeven aan een gewijzigd reglement zodat ook de vervoerskosten voor vrijwilligers die niet in Wommelgem wonen, terugbetaald kunnen worden.

Publicatiedatum: 27/05/2019