Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Marc Dierckx, Sieglinde Leenaards, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad: Wijziging

 

 

De gemeenteraad keurt de wijziging van het huishoudelijk reglement goed waardoor er 2 gemeenteraaadscommissies, met name de mobiliteitscommissie en de tuchtcommissie, opgericht worden. Beide commissies bestaan uit 7 leden.  Het amendement tot oprichting van een commissie voor sociale beleid wordt niet goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Punt bijlagen/links huish.regl.gr.2019 voorstel.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Goedkeuring gezamenlijk organogram

 

 

Het gezamenlijk organogram voor het gemeente- en OCMW-personeel wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Rapportage: personeelskader

 

 

Periodieke rapportage van het personeelskader aan de raad op basis van het gezamenlijk organogram.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW

 

 

De beheersovereenkomst betreffende de integratie van de diensten van gemeente en OCMW Wommelgem wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Punt bijlagen/links Beheersovereenkomst gemeente OCMW voorstel.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Verwerven van eigendommen: Schransweg - Gratis grondafstand - Ontwerp van akte

 

 

Het ontwerp van akte voor de gratis grondafstand voor een gedeelte van de percelen gelegen te Wommelgem langsheen de Schransweg wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Verkiezing politieraadsleden: Goedkeuring

 

 

Er wordt kennis genomen van de beslissing van de deputatie van de provincieraad van de provincie Antwerpen waarbij de verkiezing van de leden van de politieraad geldig wordt verklaard.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Gemeentelijke adviesraden: Oprichting legislatuur 2019-2024

 

 

De raad neemt kennis dat de gemeentelijke adviesraden opnieuw zullen samengesteld worden volgens de thans van toepassing zijnde modaliteiten.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Sportbeleid - Gebruik feestzaal Fort 2 door sportverenigingen - Vrijstelling retributie - Standpunt

 

 

Er wordt aan de verenigingen die ingevolge de werken aan het gemeentelijke sportcentrum Brieleke niet over hun normale accommodatie kunnen beschikken, vrijstelling van retributie verleend tijdens de maand juni 2019 voor het gebruik van de gemeentelijke feestzaal in het recreatiedomein fort2.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Intercommunale Pidpa: Overname aandelen provincie -Standpunt

 

 

Er wordt niet ingegaan op de mogelijkheid om 103 bijkomende aandelen A van Pidpa aan te kopen.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Intercommunale: Toetreding Intergemeentelijke Samenwerking TMVS/CREAT - Goedkeuring

 

 

De raad stemt in met de toetreding tot de Intergemeentelijke Samenwerking TMVS/CREAT.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Aanduiden vertegenwoordigers, plaatsvervangers, kandidaat-bestuurders en kandidaat-bestuurders met raadgevende stem

 

 

Voor de verschillende intercommunale verenigingen en vennootschappen worden vertegenwoordigers, plaatsvervangers, kandidaat-bestuurders en kandidaat-bestuurders met raadgevende stem aangeduid.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IKA - Goedkeuring agenda -  19 maart 2019

 

 

De agenda voor de algemene vergadering van IKA wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering -  IGEAN Dienstverlening - Goedkeuring agendapunten - 20 maart 2019

 

 

De agenda voor de algemene vergadering van IGEAN Dienstverlening wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Milieu & veiligheid - Goedkeuring agendapunten - 20 maart 2019

 

 

De agenda voor de algemene vergadering van IGEAN Milieu&Veiligheid wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IVEKA - Goedkeuring agendapunten - 20 maart 2019

 

 

De agenda voor de algemene vergadering van IVEKA wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - CIPAL - Goedkeuring agendapunten - 22 maart 2019

 

 

De agenda voor de algemene vergadering van Cipal wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - PIDPA - Goedkeuring agendapunten - 25 maart 2019

 

 

De agenda voor de algemene vergadering van Pidpa wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst GR van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Pontes - Goedkeuring agenda - 27 maart 2019

 

 

De agenda voor de algemene vergadering van Pontes wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019