Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige gemeenteraad worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Voorstel wijziging deontologische code voor mandatarissen - Goedkeuring

 

Toelichting

Het voorstel van Gemeentebelangen en Groen om de deontologische code voor mandatarissen te wijzigen.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Voorstel wijziging huishoudelijk reglement - Goedkeuring

 

Toelichting

Het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, aangebracht door Gemeentebelangen en Groen op 16 oktober 2019.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad: Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld artikelen 11 en 36 van het huishoudelijk reglement te wijzigen.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld de rechtspositieregeling te wijzigen.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - TMVS - 10 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente Wommelgem is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv. De agendapunten van de algemene vergadering van 10 december 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IVEKA -13 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente Wommelgem is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Iveka. De agendapunten van de algemene vergadering van 13 december 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Intercommunales: Fluvius Antwerpen - Bestendigen afgevaardigden - Goedkeuring

 

Toelichting

Naar aanleiding van de toetreding tot Fluvius Antwerpen vanaf 1 januari 2020 dienen de mandaten, zoals bepaald in de gemeenteraad van 28 februari 2019, bestendigd te worden.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Aanduiding afvaardiging 2019-2024 vzw Zorgraad Eerstelijnszone Antwerpen-Oost - Algemene vergadering en raad van bestuur - Goedkeuring

 

Toelichting

Het voorstel om 2 personen af te vaardigen in de algemene vergadering en raad van bestuur van vzw Zorgraad Eerstelijnszone Antwerpen-Oost.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Veiligheid: Uniform gemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Wijziging.1/2019 - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld om het uniform intergemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties te wijzigen, door toevoeging van de inrichtingen waarvoor een exploitatietoelating vereist is. Het aangepaste reglement zal in voege treden op 01/12/2019.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Interne kredietaanpassing 2019/1 - deel gemeente - Kennisneming

 

Toelichting

De interne kredietaanpassing 2019/1 van de gemeente wordt ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Aanpassing 1 (2019) éénjarig meerjarenplan 2019 - deel gemeente - Goedkeuring

 

Toelichting

De aanpassing 1 (2019) van het éénjarig meerjarenplan 2019 - deel gemeente wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Aanpassing 1 (2019) éénjarig meerjarenplan 2019 geconsolideerd - Goedkeuring

 

Toelichting

De aanpassing 1 (2019) van het geconsolideerd meerjarenplan 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 29/10/2019