Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 20 02 2020

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 20 02 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 12/02/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 20 02 2020

 

Interlokale vereniging Zora Werkt!: Beheerscomité

 

Toelichting

De vertegenwoordiging van het OCMW Wommelgem in het beheerscomité van de interlokale vereniging "Zora Werkt!" wordt verkozen door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 12/02/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 20 02 2020

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2020