Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 20 02 2020

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Afwezig:

Marc Dierckx, Bart Van Scharen, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 20 02 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 24/02/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 20 02 2020

 

Interlokale vereniging Zora Werkt!: Beheerscomité

 

 

De vertegenwoordiging van het OCMW Wommelgem in het beheerscomité van de interlokale vereniging "Zora Werkt!" wordt voorgesteld aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 24/02/2020