Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 05 2020

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 05 2020

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn - Bekrachtiging

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld het burgemeestersbesluit te bekrachtigen.

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 05 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 05 2020

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN M&V - 19 juni 2020 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

het OCMW is deelnemer van Igean milieu & veiligheid. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 19 juni 2020 goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 05 2020

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN D - 19 juni 2020 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

Het OCMW is deelnemer van Igean dienstverlening. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering en statutenwijziging van 19 juni 2020 goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 05 2020

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Cipal dv - 25 juni 2020 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

De gemeente is deelnemer van Cipal dv. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 25 juni 2020 goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 05 2020

 

Opschorting omkaderingsvergoeding sociale poetsdienst bij tijdelijke dienstverlening: Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt voorgesteld om de omkaderingsvergoeding voor de sociale poetsdienst niet op te vragen bij nieuwe klanten waarbij een tijdelijke dienstverlening wordt opgezet als gevolg van de coronacrisis.

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 05 2020

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020