Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 28 05 2020

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ann Theys, schepen;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 28 05 2020

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn - Bekrachtiging

 

 

Het besluit van de burgemeester van 11 mei met betrekking tot de organisatie van en de praktische modaliteiten voor de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn wordt bekrachtigd.

Publicatiedatum: 02/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 28 05 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 28 05 2020

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN M&V - 19 juni 2020 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de algemene vergadering van Igean Milieu & Veiligheid van 19 juni 2020.

Publicatiedatum: 02/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 28 05 2020

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN D - 19 juni 2020 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de algemene vergadering en statutenwijziging van Igean Dienstverlening van 19 juni 2020.

Publicatiedatum: 02/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 28 05 2020

 

Intercommunales: Algemene vergadering - Cipal dv - 25 juni 2020 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de algemene vergadering van Cipal dv van 25 juni 2020.

Publicatiedatum: 02/06/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 28 05 2020

 

Opschorting omkaderingsvergoeding sociale poetsdienst bij tijdelijke dienstverlening: Goedkeuring

 

 

Opschorting van de omkaderingsvergoeding voor tijdelijke dienstverlening sociale poetsdienst als gevolg van de coronacrisis.

Publicatiedatum: 02/06/2020