Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Rechtspositieregeling: 2e pensioenpijler - Verhoging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld om de 2e pensioenpijler voor het contractueel personeel van het lokaal bestuur te verhogen naar 2% met ingang van 1/1/2020 en naar 3% met ingang van 1/1/2021.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Intergemeentelijke samenwerking - Interlokale vereniging Zora Wijk-werken - Overeenkomst met statutaire draagkracht - wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld de wijzigingen in de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale vereniging Zora Wijk-werken goed te keuren.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW - Goedkeuring

 

Toelichting

Het deel van het meerjarenplan 2020-2025 voor het OCMW wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 11/12/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 19 12 2019

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 11/12/2019