Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 19 12 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Rudy Roodhooft, raadslid;

Afwezig:

Bert Peeters, Bart Van Scharen, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 19 12 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 19 12 2019

 

Rechtspositieregeling: 2e pensioenpijler - Verhoging - Goedkeuring

 

 

De 2e pensioenpijler voor het contractueel personeel van het lokaal bestuur wordt verhoogd naar 2% met ingang van 1/1/2020 en naar 3% vanaf 1/1/2021.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 19 12 2019

 

Intergemeentelijke samenwerking - Interlokale vereniging Zora Wijk-werken - Overeenkomst met statutaire draagkracht - wijziging - Goedkeuring

 

 

De wijzigingen in de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale vereniging Zora Wijk-werken worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 19 12 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW - Goedkeuring

 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het deel OCMW van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Publicatiedatum: 20/12/2019