Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 26 09 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Alex Helsen, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Ludo Neyens, Lise Poelemans, schepenen;

Bert Peeters, raadslid;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 26 09 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 26 09 2019

 

Huishoudelijk regl raad maatschappelijk welzijn: Wijziging

 

 

Het punt werd verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 03/10/2019