Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 21 03 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 21 03 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 21 03 2019

 

ILV zora wijk-werken - Goedkeuring budget

 

Toelichting

Eind 2017 werd de interlokale vereniging Zora Wijk-werken opgericht. Er werd ook een overeenkomst met statutaire draagkracht afgesloten.

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 21 03 2019

 

Vragen

 

Toelichting

De raadsleden wordt de kans geboden mondelinge vragen te stellen.