Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 21 03 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 21 03 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 13/03/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 21 03 2019

 

ILV zora wijk-werken - Goedkeuring budget

 

Toelichting

Eind 2017 werd de interlokale vereniging Zora Wijk-werken opgericht. Er werd ook een overeenkomst met statutaire draagkracht afgesloten.

Publicatiedatum: 13/03/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 21 03 2019

 

Vragen

 

Toelichting

De raadsleden wordt de kans geboden mondelinge vragen te stellen.

Publicatiedatum: 13/03/2019