Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 21 03 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Albertus Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Sieglinde Leenaards, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Vera Govaerts, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 21 03 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 25/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 21 03 2019

 

ILV zora wijk-werken - Goedkeuring budget

 

 

De behandeling van het punt wordt verdaagd.

Publicatiedatum: 25/03/2019