Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 06 2020

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 06 2020

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn: Bekrachtiging

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld het burgemeestersbesluit van 9 juni 2020 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn te bekrachtigen.

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 06 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 06 2020

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld de gewijzigde rechtspositieregeling en de aanwervingsvoorwaarden goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 06 2020

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld het gewijzigde arbeidsreglement, inclusief bijlagen, goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 06 2020

 

Organisatiebeheersing: Uitbreiding kader - Goedkeuring en Rapportage - Kennisneming

 

Toelichting

Aan de raad wordt een uitbreiding van het kader van organisatiebeheersing ter goedkeuring voorgelegd, alsook de kennisneming van de rapportering van het organisatiebeheersingssysteem van de afgelopen periode.

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 06 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking -ILV ZORA Werkt! - Jaarrekening 2019 Arbeidstrajectbegeleiding - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de jaarrekening 2019 van ILV Zora Werkt! voor het onderdeel arbeidstrajectbegeleiding goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 06 2020

 

Lokaal opvanginitiatief- Wijzigingen - Goedkeuring.

 

Toelichting

Aan de raad voor Maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om in te gaan op de vragen van CAW Antwerpen en vzw Taalfabet m.b.t. de organisatie van de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Dit betekent dat aan Fedasil voorgesteld zal worden om 3 plaatsen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen af te bouwen vanaf 1/1/2021.

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 06 2020

 

Jaarrekening 2019 - deel ocmw

 

Toelichting

De jaarrekening 2019, deel OCMW, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 06 2020

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 25 06 2020

 

Rapportage klachten: Kennisneming

 

Toelichting

De ingediende klachten worden ter kennisneming aan de raad voorgelegd.

Publicatiedatum: 17/06/2020