Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 04 2020

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 04 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 04 2020

 

Organisatiebeheersing: Auditrapport - Kennisneming

 

Toelichting

Het auditrapport wordt ter kennisneming aan de raad voorgelegd.

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 04 2020

 

Organisatiebeheersing - Budgetherzieningen - Algemeen kader - Goedkeuring

 

Toelichting

Het schema met de verschillende soorten van budgetherzieningen wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 04 2020

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 16 04 2020

 

Administratief personeel: Afstand van beroep tot nietigverklaring

 

Toelichting

Het arrest van de Raad van State wordt ter kennisneming aan de raad voorgelegd.

Publicatiedatum: 09/04/2020