Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 16 04 2020

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Afwezig:

Bert Peeters, Mariyam Safi, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 16 04 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/04/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 16 04 2020

 

Organisatiebeheersing: Auditrapport - Kennisneming

 

 

Er wordt kennis genomen van het rapport opgemaakt naar aanleiding van de organisatieaudit.

Publicatiedatum: 20/04/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 16 04 2020

 

Organisatiebeheersing - Budgetherzieningen - Algemeen kader - Goedkeuring

 

 

Het schema met de verschillende soorten van budgetherzieningen werd goedgekeurd.

Publicatiedatum: 20/04/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 16 04 2020

 

Administratief personeel: Afstand van beroep tot nietigverklaring

 

 

Er wordt kennis genomen van het arrest van de Raad van State.

Publicatiedatum: 20/04/2020