Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn: Bekrachtiging

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld het burgemeestersbesluit van 10 mei 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn te bekrachtigen.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - Cipal dv - 24 juni 2021

Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

Het OCMW is deelnemer aan de dienstverlenende vereniging Cipal. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 24 juni 2021 goed te keuren

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - IGEAN D - 25 juni 2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

Het OCMW is deelnemer van IGEAN dienstverlening. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 25 juni 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Intercommunale: Algemene vergadering - IGEAN M&V - 25 juni

2021 - Agendapunten - Goedkeuring

 

Toelichting

Het OCMW is deelnemer van Igean milieu en veiligheid. Aan de raad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 25 juni 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Wijziging van het reglement voor de toekenning van een mantelzorgpremie - Goedkeuring

 

Toelichting

De wijzigingen aan het reglement tot toekenning van een mantelzorgpremie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 05 2021

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2021