Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 24 09 2020

 

 

Aanwezig:

Frank Gys, wnd. voorzitter;

Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Ludo van der Velden, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Ludo Neyens, schepen;

Vera Govaerts, raadslid;

Afwezig:

Mariyam Safi, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 24 09 2020

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raden: Bekrachtiging

 

 

Het burgemeestersbesluit van 15 september 2020 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raden werd bekrachtigd.

Publicatiedatum: 06/10/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 24 09 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 06/10/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Besluitenlijst RMW van 24 09 2020

 

Rechtspositieregeling: Wijziging - Goedkeuring

 

 

De rechtspositieregeling wordt gewijzigd naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2020.

Publicatiedatum: 06/10/2020
Punt bijlagen/links Rechtspositieregeling versie september 2020.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 24 09 2020

 

Rechtspositieregeling art.60§7 Zora Werkt! - Goedkeuring

 

 

Goedkeuring rechtspositieregeling tewerkgestelden artikel 60§7 Zora Werkt!

Publicatiedatum: 06/10/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 24 09 2020

 

Wijziging van de kaderovereenkomst met betrekking tot het lokaal opvanginitiatief voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen met Taalfabet vzw - Goedkeuring

 

 

De gewijzigde samenwerkingsovereenkomst inzake het lokaal opvanginitiatief voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen met Taalfabet vzw wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 06/10/2020
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 24 09 2020

 

Aanwending federale COVID-19 subsidie algemene steun voor OCMW's - Goedkeuring

 

 

Het kader waarbinnen de federale covid-19 steun aan OCMW-gebruikers zal worden toegekend wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 06/10/2020