Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 09 2020

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 09 2020

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raden: Bekrachtiging

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld het burgemeestersbesluit van 15 september 2020 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raden te bekrachtigen.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 09 2020

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 09 2020

 

Rechtspositieregeling: Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld de rechtspositieregeling te wijzigen naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2020.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 09 2020

 

Rechtspositieregeling art.60§7 Zora Werkt! - Goedkeuring

 

Toelichting

Het voorstel van rechtspositieregeling voor de tewerkgestelden in het kader van artikel 60§7 dat uitgewerkt werd binnen de interlokale vereniging Zora Werkt! wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 09 2020

 

Wijziging van de kaderovereenkomst met betrekking tot het lokaal opvanginitiatief voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen met Taalfabet vzw - Goedkeuring

 

Toelichting

De gewijzigde kaderovereenkomst m.b.t. het lokaal opvanginitiatief voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen met Taalfabet vzw wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 09 2020

 

Aanwending federale COVID-19 subsidie algemene steun voor OCMW's - Goedkeuring

 

Toelichting

Het kader voor de toekenning van de COVID-19 steun aan OCMW-gebruikers wordt ter

goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 09 2020

 

Vragen

 

Toelichting

De raadsleden wordt de kans geboden mondelinge vragen te stellen.

Publicatiedatum: 16/09/2020