Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Burgemeestersbesluit aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn: Bekrachtiging

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld het burgemeestersbesluit van 19 april 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn te bekrachtigen.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Rechtspositieregeling tewerkgestelden artikel 60§7 Zora Werkt! - Goedkeuring

 

Toelichting

Het aangepaste voorstel van rechtspositieregeling voor de tewerkgestelden in het kader van artikel 60§7 dat uitgewerkt werd binnen de interlokale vereniging Zora Werkt! wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Jaarrekening 2020 IVL Zora Werkt! - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de jaarrekening 2020 van ILV Zora Werkt! goed te keuren.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Aanpassing meerjarenplanning 2021-2025 ILV Zora Werkt! - Voorstel

 

Toelichting

De aanpassing van de meerjarenplanning 2021-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Vaststelling begrip dagelijks bestuur: Voorstel

 

Toelichting

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld het begrip "dagelijks bestuur" vast te stellen.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 29 04 2021

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021