Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld de gewijzigde rechtspositieregeling goed te keuren.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld het gewijzigde arbeidsreglement goed te keuren.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Kader organisatiebeheersing - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het kader van het organisatiebeheersingssysteem ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering IGEAN dienstverlening - Agendapunten - 28 juni 2019 - Goedkeuring

 

Toelichting

Het OCMW is deelnemer van Igean dienstverlening.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN milieu & veiligheid - Agendapunten - 28 juni 2019 - Goedkeuring

 

Toelichting

Het OCMW Wommelgem is deelnemer van IGEAN milieu & veiligheid.

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 27 06 2019

 

Rapportage klachten - Kennisneming

 

Toelichting

De ingediende klachten worden ter kennisneming aan de raad voorgelegd.

Publicatiedatum: 19/06/2019