Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 27 06 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Eric Willems, raadslid;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 27 06 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 01/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 27 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

 

De gewijzigde rechtspositieregeling wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 01/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 27 06 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Arbeidsreglement - Wijziging - Goedkeuring

 

 

Het gewijzigde arbeidsreglement wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 01/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 27 06 2019

 

Kader organisatiebeheersing - Goedkeuring

 

 

Het kader van het organisatiebeheersingssysteem wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 01/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 27 06 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering IGEAN dienstverlening - Agendapunten - 28 juni 2019 - Goedkeuring

 

 

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening op 28 juni 2019.

Publicatiedatum: 01/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 27 06 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN milieu & veiligheid - Agendapunten - 28 juni 2019 - Goedkeuring

 

 

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid op 28 juni 2019.

Publicatiedatum: 01/07/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 27 06 2019

 

Rapportage klachten - Kennisneming

 

 

De raad neemt kennis van de binnengekomen klacht.

Publicatiedatum: 01/07/2019