Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 28 11 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Marc Dierckx, Jan Herthogs, Lode Stevens, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Bert Peeters, Bart Van Scharen, Mariyam Safi, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 28 11 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Milieu & veiligheid - 11 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

De agendapunten voor de algemene vergadering van 11 december 2019 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Dienstverlening - 11 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

De agendapunten voor de algemene vergadering van 11 december 2019 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 28 11 2019

 

Intercommunales: Algemene Vergadering - Cipal - 12 december 2019 - Agendapunten - Goedkeuring

 

 

De agendapunten voor de algemene vergadering van 12 december 2019 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 05/12/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 28 11 2019

 

MiMoSa: aangepaste financiële regeling - Goedkeuring

 

 

Nieuwe afspraken met de deelnemende OCMW's aangaande de financiële regeling, kilometervergoeding en wachtvergoeding.

Publicatiedatum: 05/12/2019