Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 07 01 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Sieglinde Leenaards, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 07 01 2019

 

Bijzonder comité voor de sociale dienst: Verkiezing voorzitter en eedaflegging

 

 

Mevrouw Kelly Joris wordt verkozen als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en legt in deze hoedanigheid de eed af in de handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/02/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 07 01 2019

 

Bijzonder comité voor de sociale dienst:  Verkiezing leden, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging.

 

 

De geloofsbrieven van de voorgedragen kandidaten, met name,

- Voor Gemeentebelangen:

- de heer Jozef Vervaele-Breugelmans

 

- Voor N-VA:

- de heer Etienne Swaans

- de heer Steven Goorden

- mevrouw Martine Lambrechts

 

- Voor Open Vld:

- de heer Luc Vermeir

 

- Voor Groen:

- mevrouw Nathalja Huygen

goed te keuren.

 

Zij leggen de eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/02/2019