Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 18 04 2024

 

 

Aanwezig:

Peter Wouters, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Jan Herthogs, Lode Stevens, Lindsey Kees, Ann Gillis, Jonas Celis, Vera Govaerts, Eric Willems, Yve Staes, Rudy Roodhooft, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Koen Roskams, Steven Goorden, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Dirk Somers, raadslid;

Afwezig:

Bart Van Scharen, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 18 04 2024

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 18 04 2024

 

Arbeidsmarkt: Aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 ILV Zora Werkt - Goedkeuring

 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed.

Publicatiedatum: 22/04/2024
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 18 04 2024

 

Arbeidsmarkt: Jaarrekening 2023 ILV Zora Werkt - Goedkeuring

 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de jaarrekening 2023 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed.

Publicatiedatum: 22/04/2024