Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Voorstel wijziging deontologische code - Goedkeuring

 

Toelichting

Het voorstel van Gemeentebelangen en Groen om de deontologische code voor mandatarissen te wijzigen.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Voorstel wijziging huishoudelijk reglement - Goedkeuring

 

Toelichting

Het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, aangebracht door Gemeentebelangen en Groen op 16 oktober 2019.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld artikelen 11 en 36 van het huishoudelijk reglement te wijzigen.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld de rechtspositieregeling te wijzigen.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Ondersteuning Minder Mobielen Centrale - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld de modaliteiten voor de ondersteuning van de dispatching van de minder mobielen centrale goed te keuren.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Interne kredietaanpassing 2019/1 - deel OCMW - Kennisneming

 

Toelichting

De interne kredietaanpassing 2019/4 van het OCMW wordt ter kennisneming voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Aanpassing 1 (2019)  éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW - Goedkeuring

 

Toelichting

De aanpassing 1 (2019) van het éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Vragen

 

 

Publicatiedatum: 29/10/2019