Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Voorstel wijziging deontologische code - Goedkeuring

 

Toelichting

Het voorstel van Gemeentebelangen en Groen om de deontologische code voor mandatarissen te wijzigen.

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Voorstel wijziging huishoudelijk reglement - Goedkeuring

 

Toelichting

Het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, aangebracht door Gemeentebelangen en Groen op 16 oktober 2019.

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld artikelen 11 en 36 van het huishoudelijk reglement te wijzigen.

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld de rechtspositieregeling te wijzigen.

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Ondersteuning Minder Mobielen Centrale - Wijziging - Goedkeuring

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld de modaliteiten voor de ondersteuning van de dispatching van de minder mobielen centrale goed te keuren.

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Interne kredietaanpassing 2019/1 - deel OCMW - Kennisneming

 

Toelichting

De interne kredietaanpassing 2019/4 van het OCMW wordt ter kennisneming voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Aanpassing 1 (2019)  éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW - Goedkeuring

 

Toelichting

De aanpassing 1 (2019) van het éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 24 10 2019

 

Vragen