Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst RMW van 24 10 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Marc Dierckx, Jan Herthogs, Dirk Somers, Annemie Dierckx, Jef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Bart Van Scharen, Lode Stevens, Siggy Leenaards, Vera Govaerts, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 24 10 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 31/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 24 10 2019

 

Voorstel wijziging deontologische code - Goedkeuring

 

 

De gewijzigde deontologische code voor mandatarissen wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 31/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 24 10 2019

 

Voorstel wijziging huishoudelijk reglement - Goedkeuring

 

 

Werd verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 31/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 24 10 2019

 

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging - Goedkeuring

 

 

Werd verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 31/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 24 10 2019

 

Personeel lokaal bestuur: Rechtspositieregeling - Wijziging - Goedkeuring

 

 

De gewijzigde rechtspositieregeling wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 31/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 24 10 2019

 

Ondersteuning Minder Mobielen Centrale - Wijziging - Goedkeuring

 

 

De modaliteiten voor ondersteuning van de dispatching van de minder mobielen centrale worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 31/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 24 10 2019

 

Interne kredietaanpassing 2019/1 - deel OCMW - Kennisneming

 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de interne kredietaanpassing 2019/01 van het OCMW.

Publicatiedatum: 31/10/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst RMW van 24 10 2019

 

Aanpassing 1 (2019)  éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW - Goedkeuring

 

 

De aanpassing 1 (2019) van het éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW wordt goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 31/10/2019