Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 02 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 02 2019

 

Verslag vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

Het verslag van de vorige OCMW-raad wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 02 2019

 

Goedkeuring gezamenlijk organogram

 

Toelichting

Het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW wordt voorgelegd.

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 02 2019

 

Rapportage: personeelskader

 

Toelichting

Periodieke rapportage van het personeelskader op basis van het gezamenlijk organogram.

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 02 2019

 

Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW

 

Toelichting

Er wordt voorgesteld om de beheersovereenkomst betreffende de integratie van de diensten van OCMW en gemeente Wommelgem goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 02 2019

 

Leef- en zakgeld bewoners LOI

 

Toelichting

Het leef- en zakgeld voor bewoners van het lokaal opvanginitiatief van Wommelgem wordt bepaald.

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 02 2019

 

INTERCOMMUNALES: Aanduiden vertegenwoordigers, plaatsvervangers, kandidaat-bestuurders

 

Toelichting

Het OCMW Wommelgem is deelnemer aan verschillende intercommunale verenigingen.

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 02 2019

 

Intercommunale: Aanduiden vertegenwoordiger - LAC Water & LAC Elektriciteit

 

Toelichting

 

Voor de bijeenkomsten van de lokale adviescommissie dient een vertegenwoordiger vanuit het bijzonder comité sociale dienst te worden aangewezen. 

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Dienstverlening - Goedkeuring agendapunten - 20 maart 2019

 

Toelichting

Het OCMW Wommelgem is deelnemer van IGEAN Dienstverlening.

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Milieu & veiligheid - Goedkeuring agendapunten - 20 maart 2019

 

Toelichting

Het OCMW Wommelgem is deelnemer van IGEAN Milieu & Veiligheid.

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - CIPAL - Goedkeuring agendapunten - 22 maart 2019

 

Toelichting

Het OCMW Wommelgem is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal ("Cipal")

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 02 2019

 

Jaarrekening OCMW 2018

 

Toelichting

De jaarrekening van het OCMW over het jaar 2018 wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 20/02/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 28 02 2019

 

Vragen

 

Toelichting

De OCMW- raadsleden wordt de kans geboden mondelinge vragen te stellen.

Publicatiedatum: 20/02/2019