Gemeente Wommelgem

 

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

 

Aanwezig:

Hilde Berckmans, voorzitter;

Frank Gys, burgemeester;

Ann Theys, Ludo Neyens, Alex Helsen, Lise Poelemans, Kelly Joris, schepenen;

Bert Peeters, Jan Herthogs, Bart Van Scharen, Lodewijk Stevens, Dirk Somers, Annemieke Dierckx, Jozef Vervaele-Breugelmans, Ann Gillis, Vera Govaerts, Eric Willems, Mariyam Safi, Peter Wouters, Yve Staes, Rudy Roodhooft, raadsleden;

Marijke Deroover, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Marc Dierckx, Sieglinde Leenaards, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

 

De notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Goedkeuring gezamenlijk organogram

 

 

Het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Rapportage: personeelskader

 

 

Periodieke rapportage van het personeelskader op basis van het gezamenlijk organogram.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW

 

 

De beheersovereenkomst betreffende de integratie van de diensten van gemeente en OCMW Wommelgem wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Punt bijlagen/links Beheersovereenkomst gemeente OCMW voorstel.pdf
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Leef- en zakgeld bewoners LOI

 

 

Voorstellen van het leef- en zakgeld voor de bewoners van het LOI aan de RMW

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

INTERCOMMUNALES: Aanduiden vertegenwoordigers, plaatsvervangers, kandidaat-bestuurders

 

 

Voor de intercommunale verenigingen wordt een vertegenwoordiger, plaatsvervanger en eventueel kandidaat-bestuurder aangeduid.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Aanduiden vertegenwoordiger - LAC Water & LAC Elektriciteit

 

 

De Lokale Advies Commissie (kortweg LAC) beslist of elektriciteit, gas en water mogen afgesloten worden bij huishoudelijke abonnees.

 

Hiervoor moeten strikte procedures gevolgd worden en er mag slechts afgesloten worden in 3 gevallen: bij gevaar, bij fraude of bij klaarblijkelijke onwil. Gevaar en fraude zijn duidelijk. Het is moeilijker uit te maken wanneer er van "klaarblijkelijke onwil" sprake is. Daarom wordt de LAC in de schoot van het OCMW georganiseerd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Dienstverlening - Goedkeuring agendapunten - 20 maart 2019

 

 

Het OCMW Wommelgem is deelnemer van IGEAN Dienstverlening.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - IGEAN Milieu & veiligheid - Goedkeuring agendapunten - 20 maart 2019

 

 

Het OCMW Wommelgem is deelnemer van IGEAN Milieu & Veiligheid.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Intercommunales: Algemene vergadering - CIPAL - Goedkeuring agendapunten - 22 maart 2019

 

 

De agenda voor de algemene vergadering van Cipal wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2019
Overzicht punten

Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 02 2019

 

Jaarrekening OCMW 2018

 

 

De raad geeft goedkeuring aan de jaarrekening OCMW 2018.

Publicatiedatum: 11/03/2019