Gemeente Wommelgem

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 05 2019

Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 05 2019

 

Notulen vorige zitting: Goedkeuring

 

Toelichting

De notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 15/05/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 05 2019

 

Voorlopige zorgraad eerstelijnszone Antwerpen-Oost: kandidatuurstelling

 

Toelichting

Het voorstel tot kandidatuurstelling voor de voolopige zorgraad van de eerstelijnszone Antwerpen-Oost wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Publicatiedatum: 15/05/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 05 2019

 

Intercommunales: Alg.verg. - CIPAL - Goedkeuring agendapunten - 27 juni 2019

 

Toelichting

Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal. ("Cipal")

Publicatiedatum: 15/05/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 05 2019

 

ICT: ICT-diensten Stad Brugge - Toetreding aankoopcentrale

 

Toelichting

Aan de raad wordt voorgesteld om beroep te doen op de aankoopcentrale van de stad Brugge voor afname van ICT-diensten, aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten voor de volgende percelen:

          Perceel 1 : Desktop hardware

          Perceel 7 : Glasvezel

          Perceel 10 : Draadloze netwerken

          Perceel 11 : Audiovisuele oplossingen

          Perceel 12 : Multifunctionals, printers en plotters

Publicatiedatum: 15/05/2019
Overzicht punten

Agenda Gemeenteraad Zitting van 23 05 2019

 

Vragen

 

Toelichting

De raadsleden wordt de kans geboden mondelinge vragen te stellen.

Publicatiedatum: 15/05/2019